Badania mikrobiologiczne chorób przyzębia

Co to są badania mikrobiologiczne?

Badania mikrobiologiczne są to badania służące wykrywaniu różnego rodzaju chorobotwórczych drobnoustrojów (bakterii, wirusów i grzybów) w ludzkim organizmie. Wykonuje się je w celu stwierdzenia, jaki patogen spowodował w organizmie daną infekcję, a ponadto w przypadku bakterii dodatkowo określa się ich wrażliwość na antybiotyki (tak zwany antybiogram). Najczęściej wykonuje się badania bakteriologiczne (w kierunku bakterii) oraz mykologiczne (w kierunku grzybów).

Historia 

Początki diagnostyki mikrobiologicznej jamy ustnej sięgają roku 1676, wówczas holenderski sprzedawca materiałów Antoni Van Leevenhoek używając mikroskopu własnej konstrukcji wykonanego ze szkieł do badania jakości tekstyliów opisał bakterie znajdujące się w płytce nazębnej. Odkrycie to dało początek badaniom flory bakteryjnej jamy ustnej, a także doprowadziło do dalszego rozwoju mikrobiologii. Wpłynęło również na rozwój metod badawczych stosowanych w periodontologii. Prace badawcze koncentrujące się wokół udziału bakterii w etiopatogenezie zapaleń przyzębia trwają już ponad 100 lat, natomiast od przeszło 40 lat koncentrują się wokół określonych gatunków bakterii i ich interakcji. Dzięki temu, poza stwierdzeniem infekcji, można prognozować dalszy przebieg choroby oraz oceniać wyniki już podjętego leczenia.

Co to jest PET i do czego służy?

PET jest to test na obecność patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis to test diagnostyczny in vitro służący do oznaczania patogenów, które są związane z powstawaniem i rozwojem periodontitis/periimplantitis. Można zlecić wykonanie testu PET w 3 wariantach:

  • standard (3 patogeny i liczba bakterii ogółem)
  • plus (9 patogenów i liczba bakterii ogółem)
  • deluxe (test plus + tekst kontrolny plus po 8 tygodniach i liczba bakterii ogółem)

Jak stosować PET?

W celu oznaczenia patogenów z kieszonek dziąsłowych należy pobrać próbki płytki bakteryjnej. Przed pobraniem należy usunąć płytkę nazębną i osuszyć miejsce pobrania za pomocą wacika.

Jak pobrać próbkę do badania?

  • Materiał do badania pobieramy za pomocą sączka do kanału, wprowadzając go do kieszonki lub miejsca z którego chcemy pobrać materiał na 10-20 sekund.
  • Pobrany materiał umieszczamy w probówce i w specjalnym pudełeczku (pudełko do transportowania probówki). Ważne jest, aby nie wstrząsać probówką po umieszczeniu w niej materiału do badań, gdyż wytwarzające się pęcherzyki będą zabijały bakterie.
  • Zarówno puste probówki do pobierania materiału jak i probówki z materiałem do badania nie muszą być przechowywane w lodówce. Probówka z badaniem nawet nie może być przechowywana w lodówce.
  • Pobrana próbka nie musi być zawożona bezzwłocznie, jednak lepiej umawiać pacjentów na takie badanie w godzinach porannych żeby zdążył zawieźć w tym samym dniu do godziny 12:00
  • Pobrany materiał do badania dostarcza pacjent we własnym zakresie naadres: Chałubińskiego 4 pok. 2, w godzinach od 8:00-12:00, w tych też godzinach czynne są kasy gdzie należy uiścić zapłatę w wysokości 80zł.
  • Informację o pobraniu materiału należy zgłosić pod numer 71 784 12 92.
  • Wynik do odbioru jest po około tygodniu.