Implantologia

Implanty zębów to metoda uzupełnienia braków zębowych, rozwijająca się i udoskonalana od 30 lat. Polecana jest osobom, które w wyniku chorób, urazów lub innych powodów utraciły ząb wraz z korzeniem i jedynym ratunkiem jest wszczepienie tytanowego korzenia, a następnie osadzenie na nich korony mostu lub protezy. Uzyskujemy w ten sposób uzupełnienie protetyczne najwyższej jakości, które daje maksymalny komfort pacjentowi przy zachowaniu wytrzymałości odpowiadającej prawdziwym zębom. Leczenie implantologiczne to proces składający się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to wszczepienie tytanowego implantu w kości żuchwy lub szczęki. Po odczekaniu kilku miesięcy ( od 3 nawet do 12 miesięcy, zależenie od stanu kości i tempa integrowania implantu z tkanką kostną) następuje drugi etap, protetyczny- osadzenie na implancie korony mostu lub protezy. Leczenie implantologiczne poprzedzić może leczenie kości pacjenta gdy jest zbyt słaba aby utrzymać implant. Stosuje się wówczas adekwatne zabiegi służące augumentacji czyli nadbudowaniu kości, takie jak podniesienie dna zatoki czy sterowaną regenerację kości.
Centrum OrtoDent korzysta z implantów firmy BIOMET 3i. Gwarancją jakości jest paszport, który otrzymuje Pacjent po wszczepieniu implantu.

Pytania często zadawane przez pacjentów dotyczące implantów zębowych

1. Czy można wprowadzić implant natychmiast po usunięciu zęba?
Jest to możliwe ale nie w każdym przypadku. Wymaga to skonsultowania się z lekarzem prowadzącym, jeszcze przed usunięciem zęba. Zostaną wtedy wykonane właściwe zdjęcia RTG i przeprowadzona analiza warunków.

2. Jak trwałe są implanty zębów?
Wprowadzony implant po kilku miesiącach trwale zrasta się z kością i staje się jego częścią. Przy prawidłowo zaplanowanym i wykonanym rozwiązaniu protetycznym może on spełniać swoją funkcję tak długo, jak długo będzie istnieć utrzymująca go kość. Przy prawidłowej higienie i systematycznych, co 6- miesięcznych wizytach w gabinecie, może on służyć do końca życia.

3. Czy są jakieś przeciwwskazania do wszczepienia implantu ?
Obecnie nie ma przeciwwskazań do wszczepienia implantu. Są ograniczenia- stany, które wymagają od pacjenta podjęcia określonych działań , jak np.: ograniczenie palenia, ponieważ u osób palących wzrasta ryzyko odrzucenia wszczepu. W przypadku takich chorób jak: cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby stawów,osteoporoza niezbędna może być konsultacja i współpraca z prowadzącym specjalistą.

4. Jaki jest odsetek niepowodzeń?
Jest to obecnie bardzo dobrze udokumentowana i wszechstronnie przebadana metoda uzupełnienia brakującego zęba. Jej skuteczność określa się w co najmniej 96% przypadków.

5. Czy nieprzyjęcie się implantu jest groźne dla zdrowia?
Nieprzyjęcie się implantu nie jest groźne dla zdrowia, nie skutkuje żadnymi innymi konsekwencjami, jak tylko innymi związanymi ze zmianą koncepcji leczenia chirurgicznego i protetycznego.