LOGOPEDIA

LOGOPEDIA  jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym czasie.Zajmuje się diagnozą i korekcją różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz czynności prymarnych (gryzienie i połykanie).W naszym Centrum konsultacje logopedyczne zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych przeprowadza dyplomowany logopeda – Alicja Kopertyńska.

Nasza Oferta:

  • Terapia wad wymowy takich jak: 

– Seplenienie (in. sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź,  sz, ż, cz, dż.

– Reranie (in. rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r 

– Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k

– Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g 

– Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności – osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych, w rezultacie czego zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.

–  Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.

–  Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

  • Terapia manualna na szczękościsk
  • Zaburzenia czynnościowe głosu
  • Nauka połykania, gryzienia oraz jego właściwego ułożenia w jamie ustnej
  • Emisja i higiena głosu