Protetyka

Protetyka jest nauką zajmującą się odtwarzaniem nie tylko utraconych zębów, ale również brakujących tkanek zębowych. Ważne jest, iż każdy ubytek nawet pojedynczych zębów nie jest obojętny dla narządu żucia i należy go jak najszybciej uzupełnić – w innym przypadku dojdzie do zaburzenia równowagi w układzie stomatognatycznym, nieprawidłowo rozłożone zostaną siły żucia, zaburzone będą zarówno odgryzanie i formowanie kęsa pokarmowego, jak i estetyka uśmiechu. Ponadto zęby sąsiednie, które okalają lukę po utraconym zębie zmienią swoje położenie, a zęby przeciwstawne wysuną się z dziąsła i zmienią tym samym płaszczyznę zgryzu, co pociągnie za sobą dalsze konsekwencje upośledzające funkcje mowy i żucia oraz estetykę.

Leczenie protetyczne często jest też niezbędne po zakończonym leczeniu endodontycznym. Z uwagi na dużą utratę tkanek ząb jest wówczas osłabiony, w konsekwencji traci swą naturalną twardość i w większej mierze narażony jest na złamanie. Większą kruchość mają również zęby u osób dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi tkanek zębów, w których szkliwo i zębina mają nieprawidłową przezierność, są miękkie i nieestetyczne – rozwiązaniem tych problemów również jest protetyka.

  • W centrum OrtoDent dla pacjentów dostępna jest szeroka gama rozwiązań protetycznych, między innymi:
  • • ceramiczne uzupełnienia zastępujące odbudowę zęba materiałami kompozytowymi – inlay (wkład) ,onlay (nakład) i endokorona wskazane szczególnie po leczeniu kanałowym lub przy bardzo dużym zniszczeniu korony
  • • korony protetyczne pełnoceramiczne
  • • licowane ceramiką korony z metali szlachetnych i nieszlachetnych
  • • mosty protetyczne -wielopunktowe rozwiązanie odtwarzające luki zawarte między naturalnymi zębami pacjenta
  • • wkłady koronowo-korzeniowe – mające zastosowanie przy zniszczonych tkankach korony, lecz zachowanym korzeniu zęba
  • • licówki – uzupełnienia zapewniające estetyczny wygląd zębów przednich od strony wargowej – licowej mające postać cienkiej warstwy porcelany imitującej prawidłową budowę siekaczy
  • • protezy ruchome częściowe oraz całkowite przywracające prawidłowy stosunek łuków zębowych i odtwarzające rozległe braki
  • • protezy szkieletowe tradycyjne i biacetalowe (elastyczne bez elementów metalowych)
  • • protezy oparte na implantach

Częstym problemem jest również bruksizm, czyli wynikające z nadmiernego stresu zjawisko nadmiernego napięcia mięśni unoszących żuchwę, głównie podczas snu, co skutkuje nadmiernym tarciem zębów przeciwstawnych łuków zębowych o siebie nawzajem i ich ścieraniem. Lekarze w naszej placówce pomagają pacjentom dotkniętym również tym problemem, przez wykonywanie szyn relaksacyjnych, które systematycznie noszone niwelują nadmierne napięcie w układzie stomatognatycznym i wpływają na relaksację nieprawidłowo pobudzanych mięśni.

Wszystkie osoby dotknięte problemem utraty zęba zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez Centrum OrtoDent. Lekarze, którzy w zależności od stwierdzonego w badaniu braku zębowego zaproponują odpowiednie dla danego pacjenta rozwiązanie oraz w sposób zrozumiały wytłumaczą każdy z etapów leczenia – w końcu każdy zasługuje na piękny, harmonijny uśmiech.