Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzyckie/Dolnośląskie Centrum OrtoDent we Wrocławiu przy ulicy Skarbowców 122b/Hallera 98 i prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– rezerwacji wizyty
– realizacji wizyty
– płatności za wizytę i diagnostykę
– prowadzenia rejestru pacjentów
– potwierdzenia umówionej wizyty poprzez wysłanie wiadomości sms,

3). Posiada Pani/Pan prawo żądania od Krzyckiego/Dolnośląskiego Centrum OrtoDent, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4). Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.Z 2016r. poz.922) na Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.