Dr n. med. Jarosław Terpinski – lekarz anestazjolog

Urodził się we Wrocławiu Gdzie w roku 1983 ukończył Akademię Medyczną.
Zajmuje się anestezjologią od 30 lat. W roku 1992 uzyskał tytuł Specjalisty z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w roku 2006 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W swojej karierze pełnił funkcje kierownika Działów Anestezjologii w Szpitalu w Namysłowie, a następnie w Szpitalu im A. Falkiewicza we Wrocławiu. Pracował także w Niemczech jako Specjalista Anestezjolog.
Obecnie jest starszym asystentem w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 25 lat prowadzi samodzielną prywatną praktykę anestezjologiczną.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego.
Jako Członek i Delegat Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w latach 1993 do 2001 r.pełnił zaszczytną funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, został odznaczony medalem im. Prof. Jana Mikulicza Radeckiego za szczególne zasługi.Jest autorem kilku publikacji naukowych. Ma 56 lat.