Wiktor Szymak – lekarz stomatolog

Ukończył studia na wydziale Lekarko – Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Interesuje się chirurgią stomatologiczną oraz protetyką. Swoją wiedzę doskonali licznymi kursami. Miły, zabawny i towarzyski.