Karol Borkowski – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Zainteresowania szczegółowe: złożone przypadki implantologiczne, implantologia czaszkowo-twarzowa. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
W roku 2000 odbył miesięczny staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. W latach 2004-2011 asystent Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu implantologii, oraz innowacyjnych metod zastosowania stereolitografii w diagnostyce przedzabiegowej.
W dziedzinie implantoprotetyki ścisła współpraca z lek.dent. Justyną Płończak-Borkowską, specjalistką protetyki stomatologicznej.