Usługa

Implantologia

System Nobel Biocare.

Implantologia

¥
 • Konsultacja implantologia - 170 zł
 • Implant (Biomet 3i, Nobel Biocare) - 3050 zł
 • Implant Nobel Parallel - 3350 zł
 • Implant Nobel Active - 3650 zł
 • Implant dla seniora - 2050 zł
 • Implant Zygomatyczny - 9050 zł
 • Odbudowa na implancie - 2750 - 3750 zł
 • Praca na implantach - 2850 - 3750 zł
 • Śruba gojąca - 550 zł
 • Proteza na lokatorach - 6050 zł
 • Most kompozytowo-cyrkonowy - 17550 - 27050 zł
 • Protezy na miniimplantach w szczęce i żuchwie - 5550 zł

Implantologia

Implanty zębów to metoda uzupełnienia braków zębowych, rozwijająca się i udoskonalana od 30 lat. Polecana jest osobom, które w wyniku chorób, urazów lub innych powodów utraciły ząb wraz z korzeniem i jedynym ratunkiem jest wszczepienie tytanowego korzenia, a następnie osadzenie na nich korony mostu lub protezy. Uzyskujemy w ten sposób uzupełnienie protetyczne najwyższej jakości, które daje maksymalny komfort pacjentowi przy zachowaniu wytrzymałości odpowiadającej prawdziwym zębom.

Leczenie implantologiczne to proces składający się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to wszczepienie tytanowego implantu w kości żuchwy lub szczęki. Po odczekaniu kilku miesięcy (od 3 nawet do 12 miesięcy, zależenie od stanu kości i tempa integrowania implantu z tkanką kostną) następuje drugi etap, protetyczny- osadzenie na implancie korony mostu lub protezy. Leczenie implantologiczne poprzedzić może leczenie kości pacjenta gdy jest zbyt słaba aby utrzymać implant. Stosuje się wówczas adekwatne zabiegi służące augumentacji czyli nadbudowaniu kości, takie jak podniesienie dna zatoki czy sterowaną regenerację kości.

Centrum OrtoDent korzysta z najwyższej jakości implantów firmy Nobel Biocare. Lider w dziedzinie nauki i technologii innowacyjnych wypełnień stomatologicznych, które oparte są na implantach od pojedyńczego zęba do całkowitego bezzębia.

Pytania często zadawane przez pacjentów dotyczące implantów zębowych:

DSC_7002-scaled.jpg

1. Czy można wprowadzić implant natychmiast po usunięciu zęba?

Jest to możliwe ale nie w każdym przypadku. Wymaga to skonsultowania się z lekarzem prowadzącym, jeszcze przed usunięciem zęba. Zostaną   wtedy wykonane właściwe zdjęcia RTG i przeprowadzona analiza warunków.

2. Jak trwałe są implanty zębów?

Wprowadzony implant po kilku miesiącach trwale zrasta się z kością i staje się jego częścią. Przy prawidłowo zaplanowanym i wykonanym rozwiązaniu protetycznym może on spełniać swoją funkcję tak długo, jak długo będzie istnieć utrzymująca go kość. Przy prawidłowej higienie i systematycznych, co 6- miesięcznych wizytach w gabinecie, może on służyć do końca życia.

3. Czy są jakieś przeciwwskazania do wszczepienia implantu?

Obecnie nie ma przeciwwskazań do wszczepienia implantu. Są ograniczenia- stany, które wymagają od pacjenta podjęcia określonych działań, jak np.: ograniczenie palenia, ponieważ u osób palących wzrasta ryzyko odrzucenia wszczepu. W przypadku takich chorób jak: cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby stawów,osteoporoza niezbędna może być konsultacja i współpraca z prowadzącym specjalistą.

4. Jaki jest odsetek niepowodzeń?

Jest to obecnie bardzo dobrze udokumentowana i wszechstronnie przebadana metoda uzupełnienia brakującego zęba. Jej skuteczność określa się w co najmniej 96% przypadków.

5. Czy nieprzyjęcie się implantu jest groźne dla zdrowia?

Nieprzyjęcie się implantu nie jest groźne dla zdrowia, nie skutkuje żadnymi innymi konsekwencjami, jak tylko innymi związanymi ze zmianą koncepcji leczenia chirurgicznego i protetycznego.