Usługa

Zabiegi w narkozie

Wiele osób boi się dentysty, co często doprowadza stan uzębienia do poważnych zaniedbań.

Narkoza/ Znieczuelenie ogólne/ Podtlenek

¥
  • Konsultacja z omówieniem planu leczenia - 140 zł
  • Pierwsza godzina - 900 zł
  • Kolejna godzina - 300 zł
  • Podtlenek + maska (pierwsza godzina) - 200 zł
  • Podtlenek (każde kolejne 30min) - 150 zł
  • Nieudana próba sedacji podtlenkiem azotu - 200 zł

Zabiegi w narkozie

Wiele osób boi się dentysty, co często doprowadza stan uzębienia do poważnych zaniedbań.

Bardzo interesującym rozwiązaniem dla takich osób jest leczenie w znieczuleniu ogólnym , zwane popularnie narkozą. Pacjent podczas takiego znieczulenia- które może trwać jednorazowo nawet do 6 godzin- poddany jest kompleksowemu leczeniu obejmującemu nie tylko leczenie chirurgiczne czy implantologiczne. Ale również leczenie zachowawcze , endodontyczne czy protetyczne.

Taki zabieg wbrew wielu opiniom jest bardzo bezpieczny o ile przeprowadzany jest w placówce dysponującej pełnym zapleczem anestezjologicznym. Na zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym decydują się głównie osoby wykazujące objawy typowej dentofobii, czyli panicznego, nie możliwego do opanowania lęku przed leczeniem zębów. Ale nie tylko. To czasami wręcz jedyna możliwość na leczenie stomatologiczne dla osób upośledzonych lub borykających się z określonymi chorobami. Poza schorzeniami, które uniemożliwiają podanie narkozy, zabieg jest bezpieczny i może być przeprowadzany zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci.

Narkoza

Narkoza zwykle kojarzy się nam z poważnym zabiegiem i salą operacyjną. Oczywiście jest w tym wiele prawdy, bo rzeczywiście jego przeprowadzenie wymaga spełnienia rygorystycznych i konkretnych warunków zarówno jeśli chodzi o wyposażenie sali, sprzęt i kompetencje personelu.


W zabiegu w znieczuleniu ogólnym biorą udział dwa zespoły – stomatologiczny i anestezjologiczny. Oprócz lekarzy dentysty i anestezjologa, na sali obecne są też pomoce- asysta stomatologiczna i wykwalifikowana pielęgniarka anestezjologiczna towarzysząca przy znieczuleniu ogólnym.
Przed przystąpieniem do właściwego leczenia , z pacjentem lub jego prawnym opiekunem rozmawia lekarz anestezjolog, który kwalifikuje do zabiegu. Lekarz szczegółowo pyta o schorzenia, poznaje historię chorób oraz występowanie innych przypadłości, które mogą być ewentualnym przeciwwskazaniem – np. stwierdzone podczas testów uczulenia.

 

Narkoza to w porównaniu do innych stosowanych form znieczulenia ogólnego – sedacji ogólnej lub głębokiej – metoda najbardziej zaawansowana, a zarazem bardziej polecana w stomatologi.

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne rozpoczyna się poprzez dożylne lub wziewne dodanie odpowiedniej ilości leków usypiających. Działanie środków farmakologicznych powoduje wprowadzenie pacjenta w głęboki sen bez odczuwania bólu. Przestają funkcjonować odruchy obronne – połykanie, kaszel. Pacjent jest cały czas pod opieką anestezjologa. Jest też zaintubowany przez nos, dzięki czemu stomatolog ma pełen dostęp do jamy ustnej.


Po zakończeniu zabiegu, pacjent musi pozostać pod opieką anestezjologa do czasu całkowitego ustąpienia skutków działania podanych środków . W zależności od organizmu i indywidualnych predyspozycji wybudzenie może trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Pacjent już dwie godziny po zabiegu odzyskuje pełną sprawność a przez 24h po zabiegu jest pod pełną kontrolą naszych specjalistów.

Leczenie w znieczuleniu ogólnym jest także rozwiązaniem w przypadku dzieci, które nie są w stanie spokojnie uczestniczyć w tradycyjnym leczeniu.


W trakcie jednej trwającej nawet kilka godzin wizyty pacjent ma wyleczone wszystkie ubytki, a przez cały czas nie odczuwa bólu, stres zostaje zredukowany do minimum. Dodatkową formą wsparcia stosowaną przez anestezjologów jest premedykacja, czyli farmakologiczne uspokojenie, stanowiące przygotowanie do wprowadzenia pacjenta w stan właściwego znieczulenia ogólnego.

Znieczulenie ogólne dla dzieci

Leczenie w znieczuleniu ogólnym jest także rozwiązaniem w przypadku dzieci, które nie są w stanie spokojnie uczestniczyć w tradycyjnym leczeniu.

W trakcie jednej trwającej nawet kilka godzin wizyty pacjent ma wyleczone wszystkie ubytki, a przez cały czas nie odczuwa bólu, stres zostaje zredukowany do minimum. Dodatkową formą wsparcia stosowaną przez anestezjologów jest premedykacja, czyli farmakologiczne uspokojenie, stanowiące przygotowanie do wprowadzenia pacjenta w stan właściwego znieczulenia ogólnego.

 

Kalkulacja kosztów leczenia jest sporządzana indywidualnie, w oparciu o konkretną sytuację pacjenta. Wiele zależy od zakresu prac stomatologicznych, jakie należy przeprowadzić. Liczba i rodzaj ubytków wpływają na ilość i rodzaj użytych materiałów stomatologicznych, a także na czas trwania samego zabiegu – który z kolei determinuje czas pracy zespołów lekarskich i ilość leków anestezjologicznych.